Uncategorized

25 mẫu gạch bóng kiến đẹp cho không gian bếp và phòng tắm

Nhà cửa chính là nơi để những thành viên trong gia đình cùng nhau sinh hoạt, trải qua những chuyện vui buồn cùng nhau và cùng dạy bảo giúp nhau trưởng thành hơn. Chính vì vậy chúng ta nên cùng nhau góp phần xây dựng cho ngôi nhà mình, thổi vào đó những hơi ấm… Read More 25 mẫu gạch bóng kiến đẹp cho không gian bếp và phòng tắm

Hội họa, Thiết kế

Các thắc mắc của bạn khi bắt đầu thực hiện một trang web

Nhà xây dựng trang web có cho phép tôi sử dụng tên miền tùy chỉnh không? Thông thường, khi bạn đăng ký một trang web và bắt đầu làm việc với nó, bạn sẽ được cung cấp một tên miền miễn phí, là địa chỉ tạm thời của trang web trong khi nó đang được… Read More Các thắc mắc của bạn khi bắt đầu thực hiện một trang web

Hội họa

Available

Multi-colored dream flowers unfurl against a dreamy blue sky in this joyful explosion of machine stitching. The sky is embellished with rows of echo quilting that encircle the flowers.   A colorful bird roosts in the branch overhanging a picnic table set with flowers from the garden, a cut apple, fresh grapes and crispy salad.… Read More Available

Hội họa

Animal/nature

The quilt fairy is using a sewing machine, but this gem was stitched almost entirely by hand. Techniques used to make it include stenciling, beading, reverse applique, painting and deconstruction. I began the piece in a class by Leslie Gabrielse at QSDS in Columbus. This whimsical lumbering girl dog can’t get her eyes off that… Read More Animal/nature